St. Elisabeth Patronaat - Amsterdam

Marnixkade 33 - 38, nieuwbouw

Bouwjaar: 1924 -1925
Opdrachtgever: Bestuur Sint Antonius Stichting

Het Sint Elisabeth Patronaat was oorspronkelijk gevestigd in de Anjelierstraat in een pand van een voormalige diamantslijperij. Een duistere smalle straat die te onguur en onveilig gevonden werd voor jonge meisjes. `Men ondervond vaak veel last van de grootere straatjeugd`, zo lezen we in de notulen van het bestuur.

Een stukje uit de notulen:

Omgekeken werd naar een betere locatie en zo kwam de stichting uit bij de percelen op Marnixkade en in de Marnixstraat bij de Rotterdamsebrug, zo kunnen we hierboven lezen.

Het ging echter niet zonder `slag of stoot`. Weliswaar waren er al enkele (verhuurde) panden aangekocht (1916-1917), maar door de grote woningnood mochten de huren niet opgezegd worden van gemeentewege. Deze panden werden verhuurd en al weer verkocht. Enige tijd later werden de hierboven vermelde panden aangekocht (1920).

Het patronaat was opgezet als godsdienstig vormend voor meisjes met als hoofdvakken rekenen, lezen, schrijven, maar natuurlijk ook typische meisjesvakken zoals naaien, breien en koken. Aan het lichaam werd ook gedacht want gymnastiek, turnen en zingen stonden ook op het rooster.

Na enig creatief denk/ en speurwerk vonden we een tekening van het ontspanningslokaal (zie foto boven). De meisjes hadden natuurlijk ook ontspanning nodig en toneel maakte daar een onderdeel van uit. Het werd gebouwd achter de panden Marnixstraat 33 – 38. Hieronder de tekening van dit lokaal.

Een aantal van de genoemde panden werden niet nieuw gebouwd maar verbouwd, met name de bovenverdiepingen. Die werden geschikt gemaakt voor het patronaat. Een tekening van de bovenverdiepingen is in ons bezit.

In November 1924 werd het geheel aanbesteed. Zie hieronder het Contract van Aanbesteding van 19 november 1924.

Opmerkelijk dat in het contract geen opleveringsdatum opgenomen is.

Om de kosten te drukken werd het binnenschilderwerk in eigen beheer uitgevoerd, getuige onderstaande (interessante) passages uit het notulenboek der stichting.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling