Uitbreiding Rk Kerk Onze Lieve Vrouw van Praesentatie

Nieuweweg 15, Anna Paulowna
Bouwjaar: 1917 - 1920, Opdrachtgever: Kerkbestuur van de Onze Lieve-Vrouw van Praesentatie

Bij de grote watersnoodramp in januari 1916 verzwolg Anna Paulowna bijna geheel in het water. Het hele dorp stond onder water en ook in de kerk stond het water tot boven je knieën. Door de gestage groei van parochianen was er behoefte aan meer zitplaatsen in de kerk.

Eind 1917 werd architect Anton J. Joling aanbevolen bij pastoor A.J.M. van Meeuwen en kreeg hij de opdracht om het eerste schetsontwerp te maken. Daarin werd tijdens de ontwikkeling van het plan de uitbreiding van de pastorie meegenomen.

De pastoor was heel creatief in het werven van de benodigde gelden voor de bouw van de uitbreiding. Op zijn verzoek ontwierp Joling onderstaande kaart welke gebruikt werd als promotiemateriaal.

Op de ingetekende plattegrond is de uitbreiding duidelijk weergegeven in het wit. Er onder was een tekst opgenomen om de gelovigen te stimuleren giften te geven om de bouw te financieren. Het mag duidelijk zijn dat dit geen sinecure was in een kleine en arme plaats als Anna Paulowna.

Onlangs vonden wij met de kerkarchivaris de originele tekening. Aangezien de tekening een afwijkend formaat heeft, hebben we een deel van de tekening hier opgenomen.
Torentjes waren geliefd bij Joling, zo ook hier een torentje. Echter na voltooiing is het torentje op advies van Joling zelf weer afgebroken, zo vonden wij in de correspondentie met de pastoor. Door de ongunstige ligging hadden de weersinvloeden er een te grote invloed op. De regen sloeg eronder door bij windkracht 7 en 8.

De opdracht voor de bouw werd onderhands gegeven aan aannemer Overtoom te Schagen op 9 april 1918 voor de totale aanneemsom van fl. 44.560,00.

Joling maakte zich in Amsterdam sterk bij verschillende instanties om giften voor de bouw los te peuteren gezien onderstaande verklaring.

Hier de gedeeltelijke plattegrond waar met wit de uitbreiding is aangegeven.

HOOFDALTAAR

Eind maart 1919 maakt Joling het ontwerp voor het hoofdaltaar dat gekenmerkt werd door het gebruik van koperwerk. Het omvatte een stralenkrans met pelikaan met aan weerszijden Engelen. Het hoofdaltaar kostte fl. 2.617,90.

Ook het Mariabeeld werd ontworpen door Joling.

PREEKSTOEL

Op 28 augustus 1920 zendt Joling zijn eerste ontwerp voor de preekstoel naar pastoor Van Meeuwen. Met een aantal aanpassingen is deze preekstoel uitgevoerd in Terracotta. In het frontpaneel is de Bergrede opgenomen en in de zijfronten de HH Paulus en Willibrordus.  In de dekband was de tekst “Zalig zijn zij die het woord Gods horen en bewaren” opgenomen.

Opmerkelijk is de toegang tot de preekstoel te noemen. In de oude situatie was er een trap half op het priesterkoor gesitueerd. Joling maakte een deur in de zijwand van het priesterkoor waarachter een trapje naar de preekstoel leidde. Op de foto zien we uiterst links op de foto naast de kandelaar nog een paar treden. Hierdoor werd het priesterkoor feitelijk vergroot.

De preekstoel is een half jaar na de oorspronkelijke streefdatum van 13 mei 1921, Pinksterzondag, in gebruik genomen omdat de architect het eerste exemplaar afgekeurd had.

MARIAKAPEL

Ook het Mariabeeld werd door Joling ontworpen. Op zijn aanbeveling kwam er een muurschildering in de Mariakapel waarvoor de opdracht aan Jan en Cees Dunselman te Amsterdam werd gegeven, getuige onderstaande brief. Zowel het Mariabeeld als de muurschildering zijn verloren gegaan.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling