"De Liefde"

Een heel complex van het kerkbestuur van de Sint Nicolaas buiten de Vest In Amsterdam.

Er is lang gezocht naar de juiste situering van de gebouwen zoals die oorspronkelijk gebouwd zijn. Het merendeel is namelijk aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw gesloopt.

Onze hoop was gevestigd op het bouwarchief van het Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam. Helaas werden daarin alleen maar de tekeningen gevonden van de gebouwen die er voor in de plaats zijn gebouwd. Gelukkig werd in een doos een situatieschets gevonden zoals het oorspronkelijk was.

In het midden zien we de kerk van architect Pierre J.H. Cuypers die in de periode 1882 - 1892 in opdracht van bovenvermeld kerkbestuur werd gebouwd aan de Bilderdijkstraat 23.

Architekt Anton Joling ontwierp voor de kerk van zijn leermeester een altaar en de biechtstoelen. 

Daarnaast de orgelkast voor het orgel wat grotendeels kwam uit een schuilkerk. Dit orgel staat nu in de St. Calixtusbasiliek in Groenlo, door Paus Franciscus tot basiliek verheven, alwaar het regelmatig gebruikt wordt. De firma Adema, orgelbouwers, noemde de orgelkast "een van de mooiste in Nederland" (zie verder onder "Rijksmonumenten Orgelkast").

Steken we door naar de Da Costakade dan zien we op nummer 10 de pastorie die in 1905 door architekt Anton J. Joling werd gebouwd. 

Links daarvan op nummer 20 de scholengemeenschap "De Liefde" waar de MAVO en LEAO in werden gevestigd. We weten niet wie het gebouw oorspronkelijk gebouwd heeft, nader onderzoek moet dat nog leren, maar we weten wel dat architekt Anton J. Joling de school in 1909 heeft vergroot en een  zusterwoning is toegevoegd.

 

Op nummer 22 stond de Mariaschool die Joling in 1910 bouwde.
Op nummer 24-26 treffen we de Theresiaschool aan die Anton Joling in 1923/1924 bouwde.

De scholengemeenschap aan de Da Costakade. Links de Theresiaschool, daarnaast de Mariaschool en uiterst links de MAVO-LEAO

Onder de kerk zien we op de Bilderdijkstraat 27 RK Scholen staan. Architekt Anton Joling realiseerde hier in 1909 het St. Andreas Patronaat. 

In het menu onder "De Liefde" staan de hierboven vermelde gebouwen van Joling vermeld met hun gegevens, voor zover tot op heden bekend. 

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling