't Kasteel van Aemstel, Drukkerij De Tijd

't Kasteel van Aemstel, Drukkerij De Tijd

 Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, monumentnummer: 518330

Inleiding

Op een ontregelmatig terrein in 1904 - 1905 gerealiseerde DRUKKERIJ met KANTOREN, genaams 't Kasteel van Aemstel', naar een ontwerp in een sobere Art Nouveau stijl van A.J. Joling in opdracht van P.J.F. Vermeulen namens de Naamlooze Vennootschap Dagblad en Drukkerij 'De Tijd'. Deconstructiewerkzaamheden werden uitgevoerd door de Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken, systeem Monier.

De tegeltableaus zijn ontworpen door Th. Molkenboer en zijn gemaakt door de tegelfabriek 'Holland' te Utrecht.

De marmerwerken zijn van de fa. Weegewijs en de beeldhouwwerken, zowel die in steen als in hout, door M.J. Hack. De rode verblendsteen is afkomstig uit de fabriek van F. van der Loo te Dieren. Aannemers waren F. van den Berg en H. van den Biggelaar.

Omschrijving

Op een onregelmatige plattegrond van twee in elkaar geschoven rechthoeken in rode verblendsteen opgetrokken drukkerij met kantoren bestaande uit souterrain, beganegrond en twee verdiepingen. Het geheel wordt gedekt door een zadeldak met terracotta-kleurige leien van asbest. De voorgevel heeft acht vensterassen en bestaat uit een brede middenrisaliet met een erkerpartij over drie verdiepingen eindigend in een puntgevel met steekkap. Loggia op de tweede verdieping met opengewerkte borstwering van natuursteen. Hard- en zandsteen is gebruikt voor het basement, banden, deur- en raamlateien en afdekkingen. De rechthoekige vensteropeningen zijn regelmatig in de gevel geplaatst.

De ingang bevindt zich in de meest rechts gelegen travee. Boven de ingang een aedicula. In het fronton een gebeeldhouwde vogel. In de top van de gevel tegeltableaus voorstellende situaties uit het leven van Gijsbrecht van Aemstel. Rechts van de tegeltableau in steen gegraveerd 'Ao Di 1904'. Daaronder op tegels geschilderd: 'T KASTEEL VAN AEMSTEL. In de kap twee dakkapellen met daarboven twee koekoeken, de laatste twee gedekt door een torentje.

Aan de straatzijde wordt het pand begrensd door een hekwerk waartussen hardstenen posten.

Waardering

Voormalige drukkerij en kantoren van de N.V. dagblad 'De Tijd' in een sobere art nouveau stijl van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde alsmede van typologische en cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling nl. de Nieuwe Zijds Voorburgwal als voormalige krantenboulevard.

Introductie 't kasteel van Aemstel

introductie_t_kasteel_van_aemstel.pdf

vondeliaensche zegenwensch, 4de couplet

vondeliaensche_zegenwensch_4de_couplet_website.pdf

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling