Villa Duinhoeve Bosch en Duin

Vossenlaan 7, Bosch en Duin (Zeist)

Bouwjaar: 1908, Opdrachtgever: de heer F. Smulders te Utrecht

 

We hadden alleen maar een aantekening "villa Bosch en Duin".  Dat beloofde dus een hele zoektocht te gaan worden.

Op een zonnige dag reden we naar Bosch en Duin om al rijdend door het gebied te genieten van de prachtige omgeving met schitterende villa's verscholen of half verscholen in de rijke bossen.

Plotseling zagen we in een flits een deel van een villa. Meteen omdraaien en stoppen voor het huis. Mevrouw liep in de tuin en we vroegen of we een brutale vraag mochten stellen.  

Toen zij aangaf dat een vraag geen probleem was, vroegen we: "weet u ook welke architect dit huis gebouwd heeft?". Zij twijfelde even en leek naar JA te neigen.

Dan meteen de volgende vraag er achter aan: "zou dat architect Joling geweest kunnen zijn?". 

Zij gaf aan dat het best eens zou kunnen zijn, want ergens kwam die naam wel een beetje bekend voor. Ze nodigde ons uit even mee naar het terras te lopen want ze had een boekje over de villa's in Bosch en Duin. 

Het boekje kwam, ze sloeg het open op de pagina waar het huis vermeld en beschreven staat en wat staat er! "Huis gebouwd door architect A.J. Joling uit Amsterdam". Dat was dus meer dan verrassend.

Ik mocht een kopie van de bouwvergunning meenemen en de tekening van de voorgevel van het huis. Fantastisch wat een openheid. Hartelijk dank daarvoor.

Uit de bouwvergunning valt op te maken dat er niet gebouwd mocht worden in dit gebied. 

De heer Smulders kocht kennelijk een perceel met de bedoeling om erop te bouwen.

In de bouwvergunning valt te lezen "een villa op te richten; zijnde daartoe bij raadsbesluit van heden ontheffing verleend aan de verbodsbepaling van artikel 14 der Bouwverordening".   

Daarnaast zij opgemerkt dat de Vossenlaan nog niet bestond, want na de kadastrale gegevens staat ter nadere plaatsbepaling vermeld "nabij den Duinweg". Onder de bouwtekening treft u een klein stukje ontstaansgeschiedenis van "Bosch en Duin" aan.

De eigenaar vertelde me nog een aardige anekdote. De aannemer had nog nooit een spouwmuur gebouwd. Bij alles wat hij had gemaakt waren alleen maar éénsteensmuren toegepast. Bij Joling kwam hij daar niet mee weg. Tijdens de bouw verloor hij de architect weer uit het oog, want na de begane grond bouwde hij de verdieping lustig door met een éénsteensmuur. Onnodig te zeggen dat de architect hier niet erg geamuseerd van was.

Later hopen we nog een paar bijzonderheden van de villa te kunnen vermelden. Maar lees eerst even het artikel hier aan de rechterkant inzake "Stromend Warm Water Anno 1908".

Hieronder is de bouwvergunning opgenomen alsmede het detail van de voorgevel van de originele bouwtekening. Het landhuis is van het "langhuis-boerderij" type met één bouwlaag met afgewolfd zadeldak. In het dak bevindt zich de eerste verdieping. De voorgevel is a-symmetrisch ingedeeld met de voordeur centraal met luifel en bovenlicht. Ten opzichte van de originele bouwtekening zij opgemerkt dat de luifel in een latere periode iets aangepast is met een tweetal kolommetjes. Aan weerszijden tweelichts vensters met roedenbovenlichten en halve luiken. Onder de nok zijn een drietal roedenvensters gesitueerd. De voorgevel heeft dateringsankers.

Terecht heeft de gemeente Zeist dit Landhuis aangemerkt als gemeentelijk monument.

Ontstaansgeschiedenis "Bosch en Duin".(bewerkte bron: lezing heer Rhoen, gemeente archivaris te Zeist, d.d. 16 maart 2005).

In 1902 werd voor notaris Krabbendam te Amsterdam de naamloze vennootschap "Maatschappij Bosch en Duin" opgericht met als doel de exploitatie van onroerende goederen door de heren Jhr. Rutgers van Rozenburg uit Zeist, Luden uit Amsterdam en Van der Meulen uit Bloemendaal. Drie dagen later kocht de "Maatschappij Bosch en Duin" van Herman Friedrich Kol, lid van de bekende Utrechtse bankiersfamilie, ruim 350 hectare grond gelegen aan de noordzijde van de Amersfoortseweg en begrensd door de Dolderseweg. De koopprijs was 100.000 gulden. Op 2 mei 1902 werd de grond tussen de Paltzerweg en de spoorlijn Utrecht naar Amersfoort erbij gekocht. Jhr. Rutgers van Rozendaal werd directeur van de maatschappij en ontwierp het wegenplan. Het waren toendertijd uiteraard allemaal zandwegen. Op 6 oktober 1902, het ging dus zeer snel, werd de eerste bouwvergunning verleend aan de dames Royaards te Utrecht voor twee woningen en een stal aan de Duinweg 31-33 op een terrein van 22 ha waar in 1905 de villa "Tannenberg" voor de dames opgericht werd. 

De villa's in Bosch en Duin werden gebouwd als zomerverblijf. Het leven in de stad met grachten en singels als open riolen was in de warme zomer geen pretje en zeker voor kinderen zeer ongezond.

De Vossenlaan heeft later haar naam gekregen gegeven het feit dat op de ontwerptekening als adres aangegeven staat "nabij de Duinweg". 

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling