Terug naar Oeuvre Monumenten overzicht

Keizersgracht 78 - 80 en 82, Amsterdam

Bouwjaar: 1906/1907, Opdrachtgever: de heer J.A. Kruisbrink

Dankzij de compleetheid van het pandenarchief in Amsterdam, kon deze puzzel opgelost worden.

Rechts van het nummer 82 zien we een deurtje. Dat is afgesloten maar het leidde naar de nummers 78 en 80 die er achter lagen. Dat is reden dat de nummering dan ook verspringt van 76 naar 82.  

Achter het poortje bevindt zich een  steegje. De heer P.W. Sutorius kocht dit steegje  van amper 90 cm breed, van de gemeente toen hij eigenaar werd van de panden. Een historisch stukje Amsterdam, want in de zeventiende eeuw heette dit steegje "Schildersgang", in de achttiende eeuw "Krentengang" en in de negentiende eeuw "Ruitengang". (Bron: De Grachten van Amsterdam). Gezien net feit dat de heer Sutorius raadslid was van de gemeente Amsterdam, moet hem dit niet al teveel moeite gekost hebben.

In 1904 kreeg de heer Sutorius toestemming om de nummers 78 en 80 te slopen ten behoeve van een door hem op te richten atelier.

Hieronder de sloop- en bouwvergunning.

Architect Joling ontwierp beide nummers:

Enige jaren later verkocht de heer Sutorius het geheel aan de heer J.A. Kruisbrink. Deze vroeg meteen een sloopvergunning voor nummer 82 aan.

Deze werd hem in 1906 verleend waardoor hij de drie panden als één geheel voor zijn fabriek kon opzetten.

Na een aanpassing van het plan in november 1906, kon de bouw een aanvang nemen.

Hierbij het aangepaste ontwerp:

Daarvoor moest dit pand wijken:

Zoals het pand er heden ten dage bijstaat. Op de winkelpui na, is het vrijwel ongewijzigd.

 

En dat een architect in die dagen niet alleen over tekencapaciteiten diende te beschikken, wordt gestaafd door onderstaande statistische berekening.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling