Woonhuis voormalig pand “De Wezenhof”

Kerkstraat 18 – Zevenaar
Bouwjaar: 1910, Opdrachtgever: Pastoor J.A. Foppe te Bodegraven

Het is niet bekend hoe de relatie tussen de architect en de pastoor tot stand is gekomen. De pastoor moet wel iets met Zevenaar gehad hebben, want hij kocht het terrein waarop “De Wezenhof” had gestaan.

In de gevel is een gevelsteen van De Wezenhof opgenomen, boven de ramen naast de voordeur, die hiernaar verwijst:
Quos repulit parentum orbitas hos recipit huius domus pietas
Frederick Goltze, orphano trophon – Anno Dni 1663
Zij die verstoken zijn van ouderlijke zorg worden in dit huis liefdevol opgenomen.
Frederick Goltze, weesmeester – Anno Domino 1663

Het pand heeft verschillende typische Joling kenmerken, zoals de gevelversiering uitgevoerd in metselsteen, sommige details komen exact overeen met de rectorswoning van De Voorzienigheid aan de Lauriergracht te Amsterdam. Wat ook opvallend is, dat de raam kozijnprofielen exact dezelfde zijn als van het door hem gebouwde raadhuis in Zevenaar. Het zijn “kraalprofielen”. Let ook op de terug liggende gevelpartij met de voordeur met de beschermpalen die we bij veel van zijn panden terugzien. Zevenaar heeft stadsrechten dus hij moet gedacht hebben “niet alleen in Amsterdam” maar in elke stad.

Helaas zijn de originele tekeningen verloren gegaan. De huidige eigenaar is het totale pand hellemaal eigenhandig aan het restaureren. Hij brengt het helemaal in de oude staat terug. Joling heeft de oude fundamenten van de Wezenhof gebruikt. Tijdens de restauratie kwamen met name hier prachtige details naar voren. De oudste fundamenten dateren van omstreeks 1580. Het pand is door de stad Zevenaar aangemerkt als “gemeentelijk monument”.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling