De Voorzienigheid

Architekt Anton J. Joling bouwde in opdracht van de regenten in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw, een complex bestaande uit een Bijzondere School voor Voorbereidend Lager en MULO Onderwijs gesticht aan de Lauriergracht 47 met een aangrenzend Rectorhuis op 49. 

Deze waren verbonden met achterliggende panden aan de Elandstraat waaronder de Mariaschool die hij bouwde met als ingang Elandstraat 42. Samen met zijn leerling Karel P. Tholens werd het gesticht aan de Elandstraat 34 gebouwd. In de tuin realiseerde Joling zijn "Franse Tuin".  

Hieronder een situatieschets, gemaakt door architect K.P. Tholens bij de uitbreiding van de school.

Goed te zien is hoe groot het complex was van de Lauriergracht tot aan de Elandstraat.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling