Familiegraf Uppenkamp

Familiegraf Uppenkamp, Kerkhof St. Joseph, St. Josephlaan 3, Tilburg 

Toen de echtgenote van de heer A.F. Uppenkamp, Louise J. Uppenkamp - De Rooij, op zeer jonge leeftijd, ze was op een paar dagen na 29 jaar en had een paar maanden daarvoor een zoon ter wereld gebracht, plotseling op straat overleed, verzocht de heer Uppenkamp architekt Anton Joling een ontwerp te maken voor het graf. Hij ontwierp dit graf in twee gedeelten. Het onderste deel in 1901 zoals u ziet op bijgaande eerste ontwerp schets uit zijn notitieboekje. Het tweede deel werd ontworpen en uitgevoerd na het overlijden van de heer Uppenkamp in 1929. Het graf werd uitgevoerd door de vader van Louise die aannemer was.      

familiegraf_uppenkamp
ontwerpschets_graf

Ontwerpschets graf

In het onderste deel van de opstand zien we de familienamen van het graf en daaronder een wapen in gotische vierpas. De bovenste opstand in neogotische stijl van zandsteen, bekroond door een kruis. Centraal een reliëf van Christus als de alheerser. Hieronde de latijnse tekst welke in het Nederlands luidt: "Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven". Het Christusreliëf wordt geflankeerd door de beeltenissen van Franciscus van Asisië aan de linkerkant en aan de rechterkant Aloysius van Gonzaga verwijzend naar de doorpnamen van deheer Uppenkamp.  

Het graf vertoont duidelijke Beuroner invloed wat weer verwijst naar de stromingen binnen de kunstkring "De Violier" waar Joling een prominent lid van was. We mogen aannemen dat een van de leden van "De Violier" de bovenste opstand heeft vervaardigd.

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling