n.v. Maatschappij tot Exploitatie van Galanteriewaren v/h C. Hoyng

Bouwjaar: 1902 - 1903, Opdrachtgever: de heer C. Hoyng

Uitbreiden en verbouwen Oude Gracht Westzijde nummer 12 (thans nummer 163), Utrecht.

 

De gevel is verfraaid met prachtige bronzen kapitelen op de kolommen en fraai tegelwerk van de Faiencefabriek "Holland" te Utrecht.

 
 

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling