De schetsboekjes van Anton Joling

Uit overlevering weten we, dat Anton Joling altijd bezig was met het maken van tekeningetjes, soms op de achterkant van sigarendoosjes of zelfs op zijn manchetten. Van zijn tekenlust getuigen ook  zeven schetsboekjes uit de jaren 1881-1907. Zij staan vol met schetsje, aantekeningen, opmetingen, invallen en ontwerpen. Zij bevatten tekeningen naar bestaande gebouwen en interieuronderdelen.  Bouwdetails zoals kapitelen sierlijsten, ornamenten en andere bouwonderdelen werden door hem in zijn boekjes vastgelegd. Plattegronden en bouwconstructies werden geschetst en opgemeten. Onderdelen van meubelen, met name kerkmeubilair werden gedetailleerd nagetekend. Zowel historische gebouwen als historiserende nieuwbouw hadden zijn interesse. Bij een aantal tekeningen heeft hij genoteerd waar en wanneer hij ze gemaakt heeft, waardoor je kan zien waar hij naartoe is gereisd.. Hij gebruikte de boekjes door elkaar. In sommige zijn zowel tekeningen uit de jaren tachtig van de 19de eeuw als uit het begin van de 20ste eeuw te vinden. Bij elkaar geven de schetsboekjes een mooi inzicht in het scheppingsproces van Anton Joling en laten ook zien, waar zijn belangstelling naar uitging.

Schetsboekje Architekt AJ Joling 1881 en later
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1881-1906
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1885-1890
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1886-1892
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1892-1901
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1899-1907 dl 1
Schetsboekje Architekt AJ Joling 1899-1907 dl 2

Oeuvre overzicht

Hieronder treft u het ouvre overzicht aan van Architekt Anton J. Joling.

Onder de volgende Gedateerde Werken staan de gebouwen en panden waarvan vaststaat dat zij door Architekt Anton Jolink zijn ontworpen en gebouwd.
Omdat ons onderzoek in onder andere stads-, gemeente- en streekarchieven nog lang niet is afgerond, zal het overzicht "Gedateerde werken" regelmatig aangevuld worden vanuit de rubriek "Ongedateerde werken".

Monumenten:
Gebouwen die als rijks- en gemeentemonument zijn aangemerkt

Bedrijfsgebouwen:
Alle kantoren, fabrieken, ateliers, drukkerijen e.d.

Scholen, Kerken, Ziekenhuizen:
Omdat Scholen en kerken vroeger vaak in één opdracht gegeven werden, zijn deze twee samengevoegd in een categorie;

Villa's & Woningen:
Hier zijn diverse woonhuizen vermeld.

Grafmonumenten:
Hier zijn diverse grafmonumenten vermeld, waaronder familiegraven.

Gedateerde werken:
Via deze link komt u bij de Gedateerde werken van Architekt Anton Joling. 

Ongedateerde werken:
Via deze link komt u bij de ongedateerde werken van Architekt Anton Joling. Hier staan de gebouwen vermeld waarvan het bouwjaar nog niet is vastgesteld of waarover geen zekerheid bestaat of ze gebouwd zijn.

Onuitgevoerde ontwerpen & Prijsvragen:
Vallen alle ontwerpen onder waarvan is vastgesteld dat ze niet uitgevoerd zijn. Architekt Anton Joling nam regelmatig deel aan prijsvragen. Een overzicht is hierin  opgenomen.

Op deze plaats spreken wij onze oprechte dank uit naar de nieuwe eigenaren van de panden "Maria's Hof" die met grote energie het pand weer in luister herstellen met gebruikmaking van nieuwe technieken. De eigenaresse van "Bloemendaals Begin" waar we zomaar gastvrij werden ontvangen toen we onaangekondigd op de stoep stonden. De medewerkers van het stadsarchief Amsterdam, de medewerkers van de pandenarchieven van de stadsdelen van Amsterdam, de medewerkers van het Noord Hollands Archief, de archivaris van het gemeentearchief Zevenaar, de info desk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de eigenaar van "De Koophandel" die ons gastvrij ontving en zijn archieven openstelde voor ons, en de vele vele anderen die ons op goede sporen hebben gezet. De inzet van zovelen zijn hartverwarmend en sterken ons in onze zoektocht. In de later op te nemen beschrijvingen van de diverse panden, komen we hier nog meer specifiek op terug.

Joling werkte veel met kunstenaars om zijn gebouwen te verfraaien. Wij noemen hier onder andere Anton en Theo Molkenboer, M. (Rien) J. Hack, Kees Smout, Johan Polet en het atelier van Van den Bossche en Crevels. Omdat de documentatie van al die aangebrachte kunstwerken niet volledig is, verzoeken wij bij deze éénieder die hierover informatie bezit contact met ons op te nemen ter completering voor het nageslacht. Tevens zou het recht doen aan de kunstenaars, over wie naar onze mening te weinig bekend is.

Indien u een gebouw of pand mist, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via de contact pagina. 

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2021 Architekt Joling