ANBI

Wij hebben de ANBi Status aangevraagd bij de belastingdienst. Bij toekenning van deze status door de belastingdienst zijn wij verplicht ons "Beleidsplan" op deze website te vermelden met de balans van het afgelopen boekjaar. Ook krijgen donaties belastingvoordeel. Zie hiervoor de ANBI-pagina alsmede de website van de belastingdienst.

Culturele ANBI.

Wij hebben de culturele ANBI-Status aangevraagd bij de belastingdienst. Hieronder de tekst van de belastingdienst inzake de voordelen van donaties en giften aan een culturele ANBI.

  • Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
  • Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI
  • Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling.
  • Gegevens Stichting:
  • Naam: Architekt A.J. Joling Stichting
  • Statutaire Zetel: Amsterdam
  • Datum akte van oprichting: 10/01/2013
  • Activiteitomschrijving: zie Beleidsplan
  • Correspondentieadres: Sandenburch 48, 1082 GN Amsterdam

Door te klikken op Beleidsplan wordt u doorgeschakeld naar ons Beleidsplan.

Screenshot beleidsplan 20170315

Door te klikken op Jaarverslag 2017 ziet u ons jaarverslag.

Jaarverslag 2017

Door te klikken op Balans 2017 ziet u onze balans.

Screenshot Balans 2017

Door te klikken op Balans 2018 ziet u onze balans.

Screenshot Balans 2018

Door te klikken op Balans 2019 ziet u onze balans

Screenshot Balans 2019

Door te klikken op Balans 2020 ziet u onze balans

Balans 2020

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling