Donateurs

De stichting wordt gedragen door donateurs die de doelstellingen van de stichting van harte ondersteunen.

Ook u kunt donateur worden van onze stichting. De stichting legt u geen verplichtingen op. Wij vragen alleen een eenmalige donatie (ANBI) bij inschrijving. 

Eenmaal per jaar organiseert de stichting voor haar donateurs een donateursdag. Elke donateur heeft het recht hier met één introducé aan deel te nemen.

Geïnteresseerd in een donateurschap? Neem contact op met een van de bestuursleden (zie secretariaat).

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling