De Architekt Anton J. Joling Stichting stelt zich ten doel:

 • het beschermen en trachten in stand te houden van het cultureel erfgoed van architekt A.J. Joling.
 • het verrichten van alle verdere handelingen en te ondernemen initiatieven, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :

 • het bevorderen van monumentstatus van zijn nog niet als monument   aangemerkte bouwwerken;
 • het uitdragen op welke wijze dan ook van het belang van zijn architectuur voor het nageslacht;

Doel te bereiken door middel van volgende aktiviteiten:

 • het bijeenbrengen, registreren en beheren van voorwerpen, documenten en   beeldmateriaal, dat afkomstig is van of verband houdt met A.J. Joling;
 • het opzetten en publiceren van zijn oeuvrelijst;
 • het geven van lezingen ten einde bekendheid te geven aan het belang van zijn architekttonische erfgoed;
 • het ondersteunen en/of voorbereiden van publicaties, die verband houden met A.J. Joling en zijn werk;
 • het bevorderen van het oprichten van een monument te zijner nagedachtenis;
 • het beheren van de 3 familiegraven met zijn ontwerpen op de R.K.begraafplaats,  Arnhemseweg 8 te Zevenaar, te weten:
  • 343709/5588 A.Joling/Th.A. Joling van de Pavert 
  • 343710/5589 J.W. Joling 
  • 343711/5590 Th.M. Joling/W.B. Joling;
 • het beheren van het familiegraf A.J. Joling, R.K. begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam.
Algemeen nut Beogende Instelling

Het Bestuur van Architekt Anton J. Joling Stichting heeft de ANBI Status aangevraagd bij de belastingdienst. Bij toekenning van deze status door de belastingdienst zijn wij verplicht ons "Beleidsplan" op deze website te vermelden met de balans van het afgelopen boekjaar. Ook krijgen donaties belastingvoordeel. Zie hiervoor de ANBI-pagina alsmede de website van de belastingdienst.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • De heer drs. Henri L.M. Defoer, voorzitter
 • De heer Frank van den Bergh, secretaris
 • Mevrouw Anita L. Roelvink, penningmeester
 • Mevrouw Els M.J. Wamsteeker, lid
 • De heer Evert J.M. Douwes.lid

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling