Hubert Marie (Huib) Luns

(zelfportret Courtesy of Douwes Fine Art: sinds 1770)

werd geboren te Parijs op 6 juni 1881 en overleed te Amsterdam op 24 februari 1942. Hij was lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam en woonde en leefde in Amsterdam tot 1902. Van daaruit verhuisde hij naar Brussel waar hij werkte tot 1908. Na 10 jaren in Rotterdam gewoond en gewerkt te hebben werkte hij 5 jaar in Den Bosch. Hierna keerde hij definitief terug naar zijn geboorteplaats. Luns behaalde in 1904 de Willink van Collenprijs. 

Zijn opleiding genoot hij aan de Rijksnormaalschool in de hoofdstad (1901-1902). Hij studeerde in Brussel en Parijs. Zijn diverse verblijfplaatsen hielden een nauw verband met zijn aanstellingen als leraar en hoogleraar. Zo was hij Hoofdleraar aan de Tekenacademie te Rotterdam (1908-1918), directeur van de Koninklijke School in Den (1918-1923), hoogleraar handtekenen en geschiedenis der schilder- en beeldhouwkunst aan de Technische Hogeschool te Delft en directeur van het Rijksinstituut tot opleiding van tekenleraren te Amsterdam (1923-1931).

Luns was een begaafd, begenadigd en veelzijdig kunstenaar. Hij schilderde, etste, lithografeerde figuren, portretten en dieren. Hij maakte wandschilderingen en vooral zijn  gebrandschilderde ramen verdienen onze aandacht en waardering. Architect Joling gaf hem de opdracht voor 4 gebrandschilderde ramen in het Parkhotel te Amsterdam. Het zijn voorstellingen van "de reiziger". Een derde raam stelde zigeuners voor. Wij hopen nog het thema van het vierde raam te kunnen achterhalen. 2 Van deze, zojuist gerestaureerde, ramen kunt u bewonderen in het trappenhuis op de derde en vierde etage. Hieronder treft u deze ramen aan. En uiteraard was Luns een gewaardeerd lid van de Amsterdamse Katholieke Kunstkring "De Violier". 

 

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling