Atelier Van den Bossche en Crevels

Emile van den Bossche (Emile was zijn roepnaam. Zijn echte namen waren: Pierre Elysée) werd geboren in 1849 in Willebroek, België. Hij doorliep de Ecole des Beaux Arts in Brussel. Kwam in 1878 naar Amsterdam, als assistent van Ed. Colinet, directeur van de kunst Teeken en Ambachtschool Quellinus (de voorloper van de Rietveldacademie). Hij kreeg de leiding over de werkplaats. 

Willem, oftewel Guillaume, Crevels werd in Roermond geboren in 1855. Als dertienjarige werd hij leerling bij het atelier voor kerkelijke kunst Cuypers en Stoltzenberg. Ca. 1876 kwam hij met Pierre Cuypers mee naar Amsterdam, werkzaam op diens bureau dat druk was met de bouw van het Rijksmuseum. Hij werd praktijkdocent op de Quellinus School.

In 1882 begonnen Van den Bossche en Crevels samen te werken. Richtten hun atelier op in onder andere de Lutmastraat 271. Van den Bossche was verantwoordelijk voor het figuratieve, Crevels nam het ornamentele deel voor zijn rekening. Ze werkten niet alleen veel samen met architekt Anton Joling maar ook veel samen met de architecten Ed. Cuypers, Gerrit van Arkel en C.A. Bleijs. Ze bewogen zich veel maar niet uitsluitend in het katholieke culturele circuit. Vermeldenswaard is hier dat Emile van den Bossche aanwezig was op de oprichtingsvergadering van de Katholieke Kunstkring "De Violier" waar Joling de eerste penningmeester van was. 

Ze waren bekwaam in bouwsculptuur. Voorbeelden zijn de gevels van Carré, het "Loirekasteeltje" op de Herengracht 380-382. Voorbeelden van hun werken zijn nog steeds te bewonderen in de Sint Nicolaaskerk. Met name noemen we het hoofdaltaar, de zijaltaren, de preekstoel en Christus aan het roosvenster. Ze hebben hier in de zelfde tijd gewerkt als een ander prominent lid van De Violier, Jan Dunselman die alle schilderingen en de gebrandschilderde ramen ontwierp een aanbracht. Van den Bossche portretteerde menig bekende tijdgenoot. En zeker vermeldenswaard zijn de beelden en verfraaingen op de Gouden Koets die van hun hand zijn. Rechts ziet u Pierre van den Bossche aan het werk aan de Gouden Koets.

Pierre van den Bossche was lid van de RK Kunstkring De Violier.

Naar ontwerp van Anton Joling hebben zij het grafmonument gemaakt van de familie Bensdorp, 1904, alsmede het graf van Mgr. Schweizer, 1905, beiden op Sint Barbara te Amsterdam. (Bron: deels Angeline Joordens; KDC te Nijmegen, eigen archieven).

KvK: 56945213  |   IBAN NL03 RBRB 0929 3629 93  | ANBI  |  RSIN 852373053

© 2022 Architekt Joling